Үмөт Молдонун “Жүз жигит” күүсүнүн маани-маңызы

Ар өнөрдүн башын кармоо, ар тармактуу билимге эгедер болуу бул чыгыш ойчулдарынын эзелтеден өзгөчөлүгү катары бааланып, ал акылмандыктын, даанышмандыктын демейдеги белгиси катары каралган. Кыргыз элинин ойчулдары, агартуучулары да бул традицияны ырааттуу улантуучулар болушкан. Ушул жагдайдан алып караганда Үмөт Молдо да өз мезгилинде ойчулдук агартуучулук, дарыгерлик, тарыхчы-санжырачылык менен катар саяпкерлик, аба ырайынын алдын ала эсебин алуучу санчылык, манасчылык, дастанчылык, акындык, комузчулук өнөрдү уучуна батырып, уук башын бириктиргендей кошо кармап, аздектеп, рухий жаназык катары рахат алган, эл журтунун алкышына татыган. Ошолордун ичинен […]

Калыс ИШИМКАНОВ: Акын Фатима Абдалованын чыгармачылыгына сүртүмдөр

Бишкектеги “Улуу тоолор” басмасынан 2016-жылы акын Фатима Абдалованын “Жолдо бастым ойлонуп” аттуу 36 басма табак көлөмүндөгү ыр жыйнагы жарыкка чыкты. Китебин минтип – көп нерсеге баам сала алган, адам тагдырларына кайдыгер карай албаган жана жашоо, дүйнө, табият, адам жан дүйнөсү тууралуу терең ой жүгүртө алган акын гана атай алмак. Китепте деңизге куйган сансыз дарыялардай болуп, нечендеген адам тагдырларын артынган Жер планети алып учат… Мен Фатима Абдалованын аталган китебинде жаткан – канча бир адам тагдырларын, алардын кубаныч-кайгыларын, араздашууларын, бири-бирине таптакыр карама-каршы […]