Француз эл жомогу: Түлкү менен тоок

Бир жолу кыштак четинен тоок менен түлкү жолугуп калышат. Бир аз жакындаса эле жакын турган дарактын бутагына учуп чыга каччудай болгон тоокту алдаштын амалын издеген түлкү аңкоо немече анткорлоно сурап турганы: — Тоок курдаш, сен кыйын эмессиңби, айтып койчу, күндүзү кантип уктаса болот? — Ошону билбейсиңби? Башты канаттын алдына салыш керек да көздү жумуш керек. Мына моминтип, — деп акылсыз тоок түлкүгө жакшыраак түшүндүрүш үчүн башын канатынын алдына катат. Ушуну эле күтүп турган түкөң эки секирип жетип тоокту тиштеп, токойду […]