Гүлзина МЫЙЗАНБЕКОВА: Ак седеп

АҢГЕМЕ Толукшуган жайдын күнү. Абасы таза, суусу тунук кадимки  Ак-Сай жайлоосу. Жашыл шибердин үстүндө чалкасынан түшүп жаткан Жылдыз Жараткандын чебер колдорунан жаралган табиятка суктанып жаны жыргап ушунчалык бактылуу. Ушундай жымжырттыкты  аттын жай басып келаткан дабышы бузду. Жылдыз ордунан тура калып ашыгы  Эсендин келатканын көрүп сүйүнүп кетти. Алдынан утурлай баскан Жылдыздын назик колдорунан кармап  Эсен атынан ыргып түштү да, анын саамайынан сылап, чекесинен өөп, кырдан  терип келген атыр жыттуу гүлдөрүн сунду. Жылдыздын көздөрү жайнап, шыңга бойлуу кең далылуу Эсендин кучагында, анын […]

Гүлзина МЫЙЗАНБЕКОВА: Cүрөт айткан сыр

АҢГЕМЕ Кеч күздөгү муздак шамал жерде кан менен чаңга аралашып жаткан Жакшылыктын денесин да муздатып баратты. Шаардын ортосунда кырсык болду. Жол эрежесин бузуп, кайдадыр шашып бараткан авто-унаа Жакшылыкты сүзүп, дароо токтой албай бир топ жерге чейин анын денесин сүйрөп барып өчтү. Үймөлөктөй түшкөн элдин арасында үрөйү учуп Алымбек да жүрөт. Азыр эле эч нерседен бейкапар жолдон өтүп баратып, аркасынан кимдир бирөө түрткөнүнөн тигиндей жыгылып түшкөн. Эмне болуп кеткенине түшүнбөй калып, үстү башын күбүнүп, артындагы чогулган элге кошулду. Эл арасынан бирөө […]