ГИППОКРАТ: Карылар жаштарга караганда аз ооруйт, бирок карылардын оорусу көрдү карай сүйрөйт

Франческо ГВИЧЧАРДИНИ (1483-1540), Италия тарыхчысы жана философ Адам деген турмуштун тоскоолдуктарына гана эмес, бактылуу ийгиликтерине да туруштук бериши керек. * * * Милдетиңди аткарууда бирөөнө жакпай калам же өзүмө душман жаратып алам деп кооптонбо. Милдетиңди так аткарганың, сага аброй апкелет. Кийин ошол аброюңдун далдасында калган душмандарыңдын сага тарттырган зыяндары түккө турбайт. ♦ ♦ ♦ Георг Вильгельм Фридрих ГЕГЕЛЬ (1770-1831), немис философу  Тарыхты, турмушту карагыла: эл да, бийлик да тарыхтан эчбир сабак албай келет! ♦ ♦ ♦ Алекстандр Иванович ГЕРЦЕН, (1812-1870), […]