Грузин эл жомогу: Кудайды коркуткандар

Бир жолу эки кембагал жер сугарып жүрүп, караңгы киргенде талаа четиндеги көк шиберге келип тамактанышты, анан ар кайсыны сүйлөшкүчө чалкасынан жата кетишти. Алардын бири чалкып жаткан талаага көз жүгүртө берип: — Эх, эгер бул талаа меники болгондо жалаң эшек багат элем! — А менин асмандагы жылдыздар канча болсо ошончо коюм болсо ээ! – деп кыялдана кетет. — Сен анчалык көп койду кайда жаят элең? Менин талаамабы? Анда менин эшектерим ачка калышабы? – суроо жаадырып жиберди биринчи кембагал. —  Эмне сенин […]

Грузин эл жомогу: Жаман кабар

Бир кедейдин эки кызы болуптур. Бой жеткенде алардын бирөөсү дыйканга тиет, экинчиси кумарачы устага турмушка чыгат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин кедейди аялы кыздарына жиберет. — Барып кыздарыңдын жашоосун көр. Кандай көйгөйлөрү бар, эмнеге сүйүнүп, кайсыга күйүнүшөрүн билип кел. Кедей дыйканга турмушка чыккан биринчи кызына келип ал-жайын, жашоо-тиричиликтерин сураса күйө баласы ыйлап ийчүдөй болуп арманын айтат. — Көрүп турбайсызбы, быйылкы аптаптын күчүн, тимеле куйкалап баратат. Бир жумага чейин жамгыр жаабаса өлдүк! Бүт эгин күйүп кетет! Алар менен коштошкон кедей кичүү […]

Грузин эл жомогу: Акылман кызматчы

Эли өлбөстүн күнүн эптеп көрүп жатса да башын оорутуп алар жөнүндө бир да ойлонуп койбогон, жашоосун жалаң шапар тебүү менен өткөргөн падыша жашаптыр. Ага бир акылдуу адам кызмат кылчу экен. Падышанын элине болгон кайдыгерлигине күйүнгөн ал бир күнү чыдабай кетип бул акмактыгын анын бетине минтип айтып салат. — Сенин мойнуңда бүткүл элдин тагдыры турса да мамлекет жөнүндө таптакыр ойлонгон жоксуң, букараларыңа кам көрбөдүң, бул үчүн Кудай алдында жооп бересиң! Буга катуу чычалаган падыша акылдуусунган кызматчынын башын чаптырып салмай болду. — […]