Халил Бапаев: «Бакир-өрт»

АҢГЕМЕ Оштон Гүлчөгө каттай турган автобус өз орунда турат. Дагы алты-жети минутадан кийин маршруту боюнча жөнөмөк. Алдын-ала билет алып койгондор көрсөтүлгөн орундарына олтурушууда. Шофёр жүргүнчүлөр келип бүтсө, жөнөсөмбү дегендей мурда саатын карап анан автобустун ичиндегилерди бир сыйра көз кырынан өткөрүп койду. Автобустун матору күүлөнүп күч ала баштаганда карылыктан эти качып кичирейген, бети-башы бырышкан-тырышкан, колу агала кичинекей кемпир кышылдап, өпкөсү көөп автобуска кирип келди. Алдыда чачын тармалдатып, кашы, кирпигин косметика боёктору менен башкача түскө кийирген бир кыз бу кебетеси суук кемпирден […]