Атантай Акбартегин: Жакшы ыр менен жакшы иштерге өлүм жок

КҮЛГҮН СҮЙҮҮ Оо кандай жаралгансың жандан артык!.. Мынча көрк кантип сага турат батып, Бейишке уурданып кирген сымал, Билгизбей карегиме турам катып. Күлгүн жаш сүйүүң менен чырмап алдың, Күлкүңдөн күү сындуу бир сыйкыр туям. Чак түштө мээрим төккөн күн сыяктуу чачырап көздөрүңдөн турат ыйман. Карачы мажнун тал да жатат ырдап, Турганга сабагына колуң тийип, Жапжаңы калам учтай мамак учуң жүрөктүн миң кайгысын салат чийип. Бир көрүп шамал дагы эстен танып жыгылды. Оо ага укмуш көркүң себеп. Өмүрдөн кечүү балким келер колдон, […]