Түгөлбай КАЗАКОВ: Байыркы кыргыздын аты калды, заты жок

  Төрт дубал – көчмөн үчүн түрмө. * * * Акылдуу киши түшүнүктүү сүйлөйт. * * * Эркиндикти эңсеген жалгыз болот. * * * Эркектин оюнан аялдын амалы ылдам. * * * Манас доорундагы кыргыздар көктө шаңшыган бүркүт болсо, азыркы кыргыздар жем талашкан тоокторду эске салат. * * * Улут деле карыйт окшойт. Алжып калдыкпы дейм… * * * Убактысы уйкуга бар, ишке жок. * * * Бир иштен шектенген кызганчаактар – ошол ишти өтө жакшы билгендер. * * * […]