Нургазы Мусаев: Экөө

АҢГЕМЕ — Ой, бо-ой, укмуш панорама ачылат турбайбы сиздин терезеден. — Ооба! Дал ушул панорама үчүн эле канча тыйындын көзүн карабай, сатып алдык да. — Жакшы, жакшы! Кут кылсын! Үйүңүзгө куру кол кирип калганымды караңызчы. — Жок, агай! Кийинки сапар. Мен үчүн биздин үйгө келип калганыңыздын өзү — чоң окуя. — Да-а-а! Мобу кыргыз Ала-Тоосунун керемет көрүнүшү үчүн канча тыйын болсо да садага чабууга болот. Албетте, капчык мүмкүнчүлүк берсе… Баарына ошондой мүмкүнчүлүк берсин жогору жактагы Жараткан. — Айтканыңыз келсин. Мен […]