Атеист жөнүндө притча

Миң жыл мурда бир боз улан чыгат. Атеист болсомбу дейт. Анткени ошол заманда Мойше деген атеист жөнүндө уу-дуу кептер жайылып кетет. Мойше дегени кандай диний көсөм менен талашпасын, баарынын жаактарын жап кылчу дешет. Боз улан ошол атеистти таап, анын шакирти болууну эңсейт. Ак эткенден так этип Мойшени издейт. Көрүнгөндөн сураштырат. Таппайт. Көп жыл өтөт, акыры сураштырып жүрүп, баягы шумдук атеист жашаган үнкүрдүн жайын билет. Үңкүрдү да таап барат. Сырттагы дабышты уккан кары кишинин үнү угулат дирилдеген: – Караңгыда бу ким […]

О.Генри: Сюрприздүү балаты

Англисчеден которгон Таалайбек АБДИЕВ АҢГЕМЕ Черокини Сары Чукулдуктун атасы дешчү. Сары Чукулдук болсо алтын издегичтердин кыштагы болчу. Мында үйлөр көбүнчө кызыл карагай устундар менен кендирден эле. Чероки алтын издегич болчу. Бир жолу эшеги кварц менен кызыл карагайдын тобурчагын өзөк жалгап жатканда, Чероки чукулдугу менен отуз унций келген кесек алтын таап алды. Ал ошол жерге казык кагып ээледи да, меймандос кожоюн жана айкөл киши катары үч штаттагы бардык досторуна ооматымы бөлүшкүлө деп кабар жөнөттү. Чакыргандардын бири да баш тарткан жок. Хила […]