Ишенбай Мансуров: Талгак

АҢГЕМЕ Бактын бутактарындагы саргайып өңү өчкөн жалбырактар эчак жерге күбүлүп түшкөн. Талаадагы жайкалган эгиндер чабылып, тегиз кыркылган маялары гана калган. Бозоргон дөбөлөрдө жылаңач куурайлар сороюп, түбүндөгү чөптөр күйүп кеткен. Батыштан суук шамал согуп, тынч жаткан көлдү бийлете кыштан кабар айтат. Балык уулоо мезгили өтүп, балыкчылар туш-тушка тарап кетишкен, калгандары таштуу жээктеги үйлөрүндө жашаганы менен көпчүлүк убактыларын колхоздо өткөрүшөт. Калың чычырканактуу токойдун чекесинде кичинекей бир бөлмөлүү жапыз тамда жашаган экөө үйлөнгөнүнө үч ай чамасында болуп, сыртка көп чыгышчу эмес. Алар бири-бирин […]