Рухий дөө-шаалардын ишеним жөнүндө экметтери

Ыйман сезиминин айныгыс өкүм талабы бардык адамдарга мүнөздүү. Адам дайым эле бул сезимдин жетегинде болуп, пайдалуу иштерди жасай бербегенден улам, ыймандуу жүрүм-турумга шыктандырып турган, бул дүйнөдөн тышкаркы кандайдыр бир негиз болушу керек. Ушунун бардыгы өлбөстүктүн, жогорку соттун жана Кудайдын болушунун зарылчылыгын талап кылат… * * * Үстүмдөгү жылдыздуу асман – ичимдеги ыйман мыйзамы. Ушул эки нерсе мен аларга канчалык үңүлүп, ой чабытымды жайган сайын, ошончолук жан дүйнөмдү утур жаңы, өрчүп турган таңданууга, терең аздектөөгө толтурат. Түпсүздүк жана туңгуюк чулгангансыган, менин […]