Бекташ ШАМШИЕВ: “Орунча” – эненин ордун баскан өгөй аял

Топчугүл Шайдуллаеванын “Орунча” аңгемеси кыргыз прозасында Мурза Гапаров бийик деңгээлге чыгарып кеткен психологиялык прозанын мыкты үлгүлөрүнүн бири. Айыл адамдарынын жубардай таза мамиле-катыштары, адамгерчиликтин бийик үлгүсүн алдыга жайган ар кыл тагдырлар жазуучунун башка чыгармаларында да негизги орунду ээлейт. Шалыпаядан башталган турмуш Аял затынын бийиктиги менен тереңдигин мынчалык таамай тартып койгон кара сөз туундусу кыргыз адабиятында аз эле. Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемечилик таланты кийинки кездери катуу чыгып, окурмандардын кызыгуусун арттырууда. Автор мурда деле азыноолок чыгармаларын басма сөзгө жарыялаганы менен бул ишке көжөлүп киришпей, […]