Олжобай ШАКИР: Сын жанрынын корифейи Даутовго кара күч колдонгон адабий мутант

«Эси жоктор отоо чөптөй: урук сеппесең деле өсө берет» Даниил ЗАТОЧНИК Жаратылыштын чырмоок чөбү сыяктуу эле адабият, маданият майданында бирөөгө жабышып бой көтөргөндөр болот. Алар айланасындагыларга жабышмайын өспөйт. Ошон үчүн алардын даа бир аты – арсыз өсүмдүк. Өзүнөн бийик өскөн айланасындагыларга чап жармашат. Соңку кезде өрдөк болгусу келер чулдук чыкты, Аскар Медетов деген. Коомчулукка өзүн адабиятчы таанытып жүрү. Таанытсын, тек, адабияттын көркөм мазмунун тааныбаган андай графоман, профандарды не адабиятчы, не акын, не жазуучу катары чыгармачыл чөйрө эч качан тааныбайт дагы. […]