Жалалидин РУМИ: Каптагы кум

Чоң төөсүнө теңдеп эки кап арткан, Чөл аралап, бир бедуин[1] бараткан. Жолдон анан жолугуп бир жолоочу: – Жүгүң эмне? — берилди анын суроосу. Жооп узатат ээринде түз олтуруп: “Бир кабыма буудай салгам толтуруп. Экинчи кап шыкаганмын кум менен, Теңдеп алгам, ообойт жүгүм бул менен.” Жолоочу анда үн чыгарып акырын, Бедуинге айтат минтип акылын: “Кумду төк да жеңилдеткин жүгүңдү, Буудайды бөл, теңештириш кыйынбы? Ашыкча жүк, төөңө дагы, сага да, Ашык түйшүк жаратарын кара да.” “Оо жолоочум, акылыңа суктанам! Көп жыл жашап, […]