Нуралы КАПАРОВ: Көкүмбайдын кетмени

  Ак эмгектен агарып-көгөргөн, акылы терең, пейили кенен Тойчубай уулу Апин аттуу агабыз Чоң—Кемин өрөөнүнүн Калмак—Ашуу айылынын аягына эчен жыл элибизди багып келаткан кадимки кара кетменге ээн талаанын этегине, кара жолдун боюна чо-о-оң эстелик тургузуптур. Атайын ат арытып барып: “Кайран гана калдайган кара кетменим!” – деп жоон карагайга сапталган жонунан сыладым, маани катып маңкайган маңдайынан сыладым. Өткөндү эстедим, кеткенди эстедим. Өмүр бою сугат сугарып эл баккан, журт баккан Көкүмбайды эстедим. Асмандатып чапканда ай нуруна чагылган, көкөлөтүп чапканда күн нуруна чагылган […]