Пери АЛМАЗОВА: Көк асманды өпкүлө

О ЖАРЫКТЫК ЖЕРГЕ ЧАЧЫП ЖАЗ КУТУН …Чаң, Чаң чыгарып чар тарапка Тай кулун!.. Таң атканда Тулпар салат ай нурун, Нурдан ууртап Шумкар сызат ак кушум! О,   жарыктык! Жерге чачып жаз кутун, Уртап, Жуттум Жаз өмүрдүн май,   тузун!   Толкуп, Ташып Көл бийлетип аккуусун… Желбиретип жетигенге ак туусун, Ой,   карачы табиятка адамзат! Ыр ырдашып тал-теректер ал турсун. Ала-Тоомдун этегинен Бал суздум… Балкып барып, Балкып барып бир жуттум!   Пир тутум! Мен өмүрдү, Өмүр мени учурсун… Тагып берсин Таажы кылып шурусун! Алып […]