Айтмырза АБЫЛКАСЫМОВ: Дымак

(Аңгеме-тамсил) Жөжө короз энеси мекиянга нааразычылыгын билдирет имиш: – Мага жерде кык тытып, курт-кумурска терип жебей, бүркүт болуп шаңшып көктө учуп жүрүү гана ылайык эле, а сиз болсо мени тоок жөжө кылып ачып салыпсыз… Анда энеси: – А, балам, күнөө менде эмес, күнөө короз атаңда…Убагында үстүмөн канчалаган бүркүттөр шаңшып айланып учушпады дейсиң… Апапакай болуп андагы апаңды көрсөң болот эле… Ошолордон кызганып, баарыбызды үйүрүп айдап, бүжүрөтүп далдадан чыгарбай койбодубу!… Болбосо, сен да азыр көктү жиреп, асманда учуп жүргөн болот элең, чиркин! […]