Кубанычбек АРКАБАЕВ: Ый кесе

(Айылдагы отуруштан) Эки самаш элди эки айланып келип тоголонуп, бозо чынылар бошоп, кайра толуп, сөздөр бажылдап, көздөр жалжылдап, отуруш кызый баштаганда айыл жамакчысы Жымшык Жакеш жараңка комузун жанып-жанып алып үй ээсинин жарыясын жая салды: Ээй, алтынчы күнү кечинде, Мал жайланган кезинде. Көчөбүздө адат бар, Уюшуп иччү тамак бар. Бир фляга бозо бар, Беш самапал кошо бар. Мелдешип чапчу карта бар, Ыр кесе, бийден тарта бар. Бүгүн ырга бар приз, Биринчиси сюрприз, Экинчиси чыстапал, Үчүнчүсү самапал, Анда эмесе ырдап кал, Анда […]