Төкмө манасчы Рысбай Исаков – сөз издеген дербиш

Заманыбыздын орошон таланты Рысбай менен болгон бул маекке он жыл болуп калган экен. Жеке архивимде бекинип жатыптыр, кайрадан көз жүгүртсөм, маани-маңызы бардай… Көрсө “Кыргыз маданият борбору” (02.04.2009) сайтына да жарыялаган экемин, эми кайталагандан келме бузулмакпы деп, “РухЭш” сайтынын окурмандары үчүн да жарыялап коюуну эп көрдүм… – «Манасты» кыргыз рухунун туу чокусу санагандар бар, биздин этностун энциклопедиясы деп жүргөндөр андан көп. Бирок мен да өзүмдү канчалык китепкөй санабайын «Манастын» үч томдугун далай жолу чыгынсам да аягына чейин окуп чыга албагандардын биримин. […]