Байма Сутенова: Квартирант

АҢГЕМЕ Кеч күз. Жекшемби күн. Борбордук базарда эл кыжы-кыйма. Агылган элдин агымы менен Урмат да келе жатты, бирок базарга кирбестен кире бериштеги кулактандыруулар илине турган тактайчага бурулду. Тактайчаны карап телмирген бир нече кишинин катарына кошулуп ал да алакандай барактарга жазылып чапталган кулактандырууларды көз ирмебей окуп жатты. «Баланча үй сатылат, баланча бөлмө үйдү алмашам. Үйүмдүн жарымын сатам… сатылат» кагаздагы сөздөр улам азайган сайын Урматтын кабагы бүркөлө берди. Тактайчанын эң ылдый жагына жарым-жартылай чапталган, кол менен кыргызча жазылган кулактандырууну бир нече ирет […]