Салижан ЖИГИТОВ: Антуан де Сент-Экзюперинин өмүрү жана чыгармачылыгы

Бу ажайып китепти француз жазуучусу Антуан де Сент-Экзюпери жазган. Мунун татынакай сүрөттөрүн тарткан да ошол. Ал биздин жыйырманчы кылым менен жашташ: 1900-жылы 22-июнда Франциянын түштүк-чыгыш аймагындагы Лион шаарында туулган. Теги жагынан чынжырлуу ак сөөктүн (графтын) үй-бүлөсүнөн. Бала атасынан төрт жашында ажырап, апасынан таалим-тарбия алып чоңойгон. Кичинекей Антуан оюнкарак, тентек, эрке өскөн. Бирок кээде дегеле чоң кишидей олуттуу тартып, терең кыялдарга чөгүп, бир жерге кадаланып отуруп да кала турган. Ыр жазып, сүрөт тарткан, музыкага кызыгып, скрипкада ойногон. Ошондой эле техникага да […]

Антуан де Сент-Экзюпери: Кичинекей ханзада

Которгон Салижан ЖИГИТОВ БАШЫ>>>>>>>>>>> XIV Аябай кызык планета бешинчи планета экен. Баарынан кичине. Анда бир фонарь, бир фонарчы бар экен. Көк асмандан көзгө илепшеген, тамсыз жана адамсыз бу кепкенедей планетага фонарь менен фонарчынын кандай зарылы бардыгын Кичинекей ханзада эч бир түшүнө албады. Бирок ал мындай ой жоруду: «Балким, бу адам теңирден тетири көрүнөр, бирок ал королдой, атак сүйөрдөй, камбылдай, аракечтей тетири эмес. Анын кылганында бир маани бар. Ал фонарын жакканда, дагы бир жылдыз же гүл жаралгандай боло түшөт. Ал фонарын […]