Михаил ЗОЩЕНКО: Жытчыл ит

АҢГЕМЕ Көпөс Еремей Бабкиндин енот шубасын бирөөлөр жымырып кетиптир. Көпөс Еремей Бабкин өңгүрөп берди. Көрсө,  шубасына ичи ачышып жаткан тура. —  Граждандар,  шуба жөнөкөй шуба эмес, кымбат шуба! — дейт ал, —  канча акча берсем да аны таптырам. Кылмышкердин бетине гана түкүрбөсөмбү! Ошентип Еремей Бабкин из кубар итти чакыртты. Чакырыкка кепкасын баса кийип, ит жетелеген адам келди. Ити ит деп деле айтчудай эмес — күрөң,  шиш тумшук,  кебетеси суук,  сүйрөйгөн бир ит сымал неме. Тиги киши итин эшик алдына жетелеп […]

Беларус жомогу: Бай менен жомокчу

Бир бай жомок укканды абыдан жакшы көрчү экен. Ага жомокту канчалык апырта айтышса деле баарына ишене берчү дешет. Ошентип жүрүп ал бир күнү өзү ишенбегидей жомок уккусу келип: — Кимде ким “калп айтасың!”- деп мен ишенбей турган жомок айтып берсе, ага бир табак алтын берем”, — дейт. Көптөр жомок айтат, бирок байдын алтынын ала алышпайт. Бир күнү Янка аттуу жомокчу байга келет. — Байым, алтыныңды чоңурак табакка толтура сал, мен аны алып кеткене келдим. Бай табакка алтынын үймө салып, өзү […]