Нарсулуу ГУРГУБАЕВА: Менин эми барар жагым белгисиз

♦ ♦ ♦ Күн ойгонот сен жашаган тараптан, Мен тарапта Күн өлөт да, Күн өчөт. Билем, сенде Күндү тосмой адат бар, Мени Күндүн батпаганы жүдөтөт. Чыгыш… Батыш… Аралыгы бир кылым, Менин дүйнөм тең экиге бөлүндү… Мен Кудайга салып турсам сыртымы, Не Кудайдай жалгыз болуп көрүндүң? Не жолуктуң күүгүм талаш кеч күздө, Не төгүлдүң жамгыр кары аралаш?! …Бул дүйнөнү бөлбөй жашайт эстүүлөр, Тегиз дүйнө теңсиздиктен жаралат… . …Бар экенсиң мен жашаган дүйнөдө, Кечим менин, кечиккеним бир өмүр. Кечир мени, сен тазарган […]