Франц КАФКА: Шаар герби

ПРИТЧА-АҢГЕМЕ Вавилон мунарасын курууда башында азбы-көппү тартип бар болчу; керек болсо тартип аябай катуу эле, өзгөчө катуу десек да болот, жол белгилери жөнүндө, котормочулар, куруучулардын жатаканалары, жолдор жөнүндө  күтүп турган  жумуштар кылымдар бою шашпай улануучудай  көп ойлонушту. Ал кездерде курулушту колдон келишинче шашпай, жай жүргүзүш керек деген ойлор басымдуулук кылчу; кантсе да ал ойлорду ашкере күчөтүп,  фундамент куюну токтотуп койгонго чейин жеткирбеш керек эле. Негизги ой мындай эле: бул иш чарада эң негизгиси — төбөсү асманга жеткен мунараны куруу жөнүндөгү […]