Кадыркул Даутов: Медетовдун өлүк «объективизиминен» таратылып жаткан сасык идеялардын түпкү мүдөөсү кайсы?

…«… Азыркы жаштардын  ичинде  потенциалдуу  мүмкүнчүлүктөрү зор, күчтүү  жаштар өсүп  келатат…. Биерде Даутов, Токтогулов, Эдилбаевдердин  чыгып сүйлөгөн сөздөрү, ой жүгүртүүлөрүнүн тереңдиги, принципиалдуулугу, биздин адабиятка күйүп, андагы жетишкендиктер менен мүчүлүштүктөргө сын көз менен карай алганы мага жакты. Булар жалпы адабий процесске көркөм формада ой жүгүртүп,  азыркы кезде кыргыз адабияты кандай абалда экендигин айтышты. Эстетикалык аң-сезим жетилген, дүйнөгө терең көз караш менен караган жаштардын минтип өздөрүнө сын көз менен баа бергени жарашып эле турат…». Чыңгыз Айтматов, КР эл жазуучусу. “КМ”,1997.27-янв.№5(525) “…Барпы акынга […]