Жан дүйнөңдү козгогон кыска аңгемелер

Чыныгы таланты бар жазуучу бир нече сапка адамдын жан дүйнөсүн козгогон терең маанини камтый алат. Бир жолу Хемунгуэй бир нече сөздөн турган кызыктуу, кыска аңгеме жазып бере алам деп мелдеше кетет. Ал мелдешти утуп алат: «Кичинекей бөбөктүн батинкеси сатылат. Кийиле элек.» Фредерик Браун эң кыска коркунучтуу аңгемелердин бирин жазган: «Жердин акыркы жашоочусу бөлмөдө олтурган. Эшикти бирөө кагып  жатты…» О.Генри эң кыска аңгемелердин конкурсуна катышып, кадимки аңгемедегидей эле  — башталышы, кульминациясы жана аякталышы бар кыска аңгеме жазган: «Шофёр тамекисин күйгүзүп, бензинин […]