Конкурска: Той-торополордун шарттуу долбоору

№ 4 Өкмөттүн атайын токтому менен март айынан октябрь айына чейин тойлорду өткөзүүгө тыю салуу керек. Ар бир айылда учурда кудайга шүгүр, ар бир урууда жок дегенде кытайлар жасаган темир боз үйлөр бар. Эмне үчүн ошол боз үйдү кармаган адамдар менен сүйлөшүп, ичиндеги жасалгасы, кызмат кылган жигит-келиндери, керек болсо өз идиш-аяктары менен келип 1 күн кызмат кылып бергиле, акыңар баланча сом болсун десе эмнеге болбосун. Бир-эки тойдон кийин боз үй ээлери кынуусун алып, бул ишти чакан бизнеске айлантып алары бышык.  […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Көңүл калуу

АҢГЕМЕ Түнүндө немистин самолеттору кыштакты бомбулады. Эл кыйсыпыр түшүп калды. Бир-эки үй аман калыптыр, калгандары жер менен жексен болуп, чаңы көккө учуп талкаланды, өрттөндү, бузулду. Өлүктөр аралашып калыптыр: адамдар, уйлар, чочколор, иттер, канаттуулар, баарынын боткосу чыгыптыр. Чала өлүк, жарадарларды эртеменен өзүнчө, бөлөк алып кетишти.Соо калгандары стансага чейин өздөрү барышып, аерден поездге салышкан. Фронттун чегинен өткүчө вагондор улам чиркеле берип, баш-аягы капкайда созулуп кетти. Поездегилер: балалуу аялдар, кыздар, кемпирлер, чалдар, жаш балдар, анан бирин серин аскер курагындагы эркектер. Фронттун чегинен өткөндөн […]