Конкурска: Той-торополордун шарттуу долбоору

№ 4 Өкмөттүн атайын токтому менен март айынан октябрь айына чейин тойлорду өткөзүүгө тыю салуу керек. Ар бир айылда учурда кудайга шүгүр, ар бир урууда […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Көңүл калуу

АҢГЕМЕ Түнүндө немистин самолеттору кыштакты бомбулады. Эл кыйсыпыр түшүп калды. Бир-эки үй аман калыптыр, калгандары жер менен жексен болуп, чаңы көккө учуп талкаланды, өрттөндү, бузулду. […]