Сурамжылоо: Той-ашка барса баштык-үштүк көтөрүнүп кеткен эркектерге сиздин мамилеңиз кандай?

Абдыкерим МУРАТОВ, жазуучу, элдик педагог: Кыргыздын жашоодогу идеалы да, философиясы да, идеологиясы да аш-тойго байланып калды. Негизги аш-той болуп келген, бирок азыркычалык эмес, илгери аш-той «кембагалдын бир тойгону – орто байыганы», элге ырыскы бөлүштүрүү катары өтсө, азыркы аш-тойлор «конверт топтоо», «алпарганын кайра алуу», «байлыгын көрсөтүү», «тигинден-мындан өтүү» дегендей принциптер менен өтүп жатат. Бул улут үчүн коркунучтуу көрүнүш. Аш-тойдогу жарыша чачууну жана чачылууну ооздуктоо керек. Кошуна мамлекеттер, тажиктер, өзбектер ушундай кылып жатат, алардын тойлоруна мамлекет көзөмөл кылат. Биз да мамлекетти, элди […]