Кадырбаева Нураида: Нан өлбөйт экен го… (№18 дилбаян)

“Ч.Айтматовдун мен окуган чыгармасы” сынагына (Ч. Айтматовдун “Саманчынын жолу” повести боюнча) Нукура, чыныгы турмуштан алынган образдарды өзүнүн курч калеминен жараткан улуу жазуучуларыбыздын бири – Чыңгыз Айтматов. Жазуучу элдин турмушу, көйгөйүн жазат, адам жүрөгүндөгү ачыкка чыга албай турган ойлорду жаратып, элдин тагдыры үчүн күйүп бышат. Жараткан ар бир чыгармасы бири-бирине окшошпой, адабият айдыңында жаңылык болуп турган. Ошондуктан окурмандар ар бир жараткан чыгармасын чыдамсыздык менен күтүшкөн. Мен жазуучунун бардык чыгармаларын окудум. Окуган сайын чыгармаларына кызыгып, таңданып, тамшанып, ойлонуп, атүгүл санаа тарттым. Чыгармаларына […]