Жунай Мавлянов: Өргөө

АҢГЕМЕ Ушул өргөөнүн, бул айылга келген чоочун кишинин көзүнө биринчи урунуп, кызыгуусун туудурчу өргөөнүн тигилгенине быйыл жыйырма тогуз жыл толот. «Самарбектин үйү». Сууну бойлоп жайлашкан бир ат чабым жердеги бул кыштактагылардын бала-чакасына чейин аны ошентип аташат. Ал өргөө кышын-жайын бүгүлбөйт. Бирок ушул жыйырма тогуз жылдын ичинде анын үзүк-туурдуктары, курчоолору төрт жолу жаңыланды. өрт жолу анын ичинде отурушуп ушул үйдүн колу-коңшулары, урук-тууганы ак дасторкондон даам татышты. Төрт жолу Самарбекти чогуу отуруп эскеришти. Төрт жолу анын аман-эсен келип калышын тилеп беттерине бата […]

Элдияр Элчибек: Мырзабек

АҢГЕМЕ Кечке маал Мариновканын жанынан замбиректердин «тарсылдаган» үндөрү угулду. Капчыгай ичин жаӊырткан добуш бир топко чейин кулак кужурун алып, андан ары тынчып калды. Түн катып бул Ырдыктан айланып өтүүнү көздөгөн Мырзабек, добуш тынчыганы узунунан кыйшайып жаткан чоӊ таштын капталынан сойлоп чыкты да, эки жагына абай салып карады. Суук мунарык тартып, дем аптыгат. Замбиректи кармаган колдору селейип тоӊуп калганын, ал ушул добуш тынчыгандан кийин билди. Күн батышка оогону менен караӊгы толук кире элек. Бирок капчыгай ичи кыйла караӊгы болуп калды. Дагы […]