Атамбаев жөнүндө эл уга элек анекдоттор

Мамлекеттик резиденциядагы үйүндө Атамбаев өзү жалгыз отурат. Маңдайында кап ортосунан ылдыйлаган «Русская водка». Тегерегинде куюп берер бир да киши жок. Демейде көлөкөдөй ээрчип жүргөндөрдүн эч кимиси көрүнбөйт. Өзүнө өзү дагы 100 грамм куят. Тартып ийейин дейт, бирдеңке жетишпейт. – Алып ийиңиз, алып ийиңиз, – дечү үндөр угулбайт. Демейде тегерегинде кезектешип: – Улуу урматтуу шефтин өмүрү узун болсун, – деген тосттор кулагына жаңырыктайт. Бирок өз көлөкөсүнөн бөлөк караан жок. Айланасы жым. Өзүнө өзү дагы бирди куят. «Алып ийиңиз» дечү эч кимиси […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Жан алгыч

АҢГЕМЕ Бала кезде үйдөгү китептерди барактап отуруп “жан алгычтын” сүрөтүн көрүп калдым. Ошо замат “жан алгыч” болгум келди. Өзүм боюм узун, ыркыйган арык бала элем. “Арбак” деп классташтарым каймана ат коюп да алышкан. Кечке жуук апамдын сандыгын чачып, көйнөктөрүнүн арасынан капкара узунун таап кийдим. Башыма чачысы бар кара жоолугун салындым. Колума орок көтөрүп алдым. Тим эле жан алгычтын өзү болдум. Апам эшике чыгаары менен акырын сокур атамдын артына өттүм да, керебеттин бурчуна апамды күтүп отуруп калдым. Бир кезде эшик ачылганда […]