Кадыркул ӨМҮРКУЛОВ: Мөңгү муңу (шедевр)

АҢГЕМЕ Аралча айылы Нурата тоосунун этегинде жайгашкан. Жайдыр-кыштыр кар кетпеген асман мелжиген тоо кыркаларынан Нуратанын мөңгү баскан жалтылдаган чокусу өзгөчө бөлүнүп турчу. Күн ачыкта аралчалыктарды таңасанда күндүн мөңгүгө чагыльппкан нуру тосуп алар эле. Байыркы ата-бабалар бул асман тиреген ак мөңгүлүү чокуну ошондуктан Нурата деп атап коюшса керек. Таңкы үрүл-бүрүлдө жарык мөңгү алдынан чыгып жаткандай, асман ылдый бул эбегейсиз зор тунук айнектен жалбырт деп от чыгып, жарыгы улам күчөп тарай баштагандай туюлчу. Кар жамынган уйкудагы улуу тоолорду таң жарыгы каптай баштаган […]