Кадыркул Өмүркулов: Эрте жаздагы чагылган

АҢГЕМЕ Берен буюмдарын салыштырып жатып, терезенин кууш калай тилчесинде бейкапар ары-бери басып, «гүү-гүү» деп коюп тумшугу менен канаттарын тазалап жаткан түгөй көгүчкөнгө байкоо салып турду. Терезенин жаактары ачык болгондуктан, бул канаттууларга көп керебеттүү жайдак бөлмөнүн ичи даана көрүнүшү мүмкүн эле. Берен терезенин түбүнө келип, аларга жакын, катар туруп калганда, көгүчкөндөр чочуп учуп кетпестен, кайра моюндарын кержең эттирип, ал тарапка баштарын бурушуп, алчадай кызыл көздөрүн ирмебей жоодурата тиктешет. Көгүчкөндөрдүн бейкут гүүлдөп, ары-бери басып жүрүшү Берендин чаалыккан дилине түшүнүксүз, кыжырдуу сезим пайда […]

Кадыркул Өмүркулов: Торгой уя

АҢГЕМЕ Адамкул сентябрда Финляндиядан келатты. Хельсинки аэропортунан Адамкул он күндөн бери өзүн коштоп жүргөн, алп мүчөлүү ак көнүл жазуучу Элиэлдин кете берүүсүн өтүндү, аба ырайынын шарты болбой самолет Москвага учпай жатыптыр. Эми Адамкул аэровокзалдын бир бурчунда ыңгайлуу олтуруп алып, күүгүмдөгөн айнектин ары жагындагы бири кетип, бири конуп аткан лайнерлерди карап, буерде жүргөн күндөрү көз алдына чубура берди: талаа-тоо аралап, деңиз бойлоп жүздөгөн чакырым жол басты, ак көңүл адамдар менен сүйлөшүп пикир алышты, конок болуп түркүн даам сызды, эми ушулардын бардыгы […]