Өскөн Даникеев: Жеңиш

АҢГЕМЕ Он жети жыл! Ойлоп келсең бул оңой мөөнөт эмес. Өзгөчө өмүрүндө өксүккө учураган адам үчүн өтө эле, өтө эле узак ко… Абас аскерден кайтып келатканда алдыдагы жашоосу тууралу ашкере көп ойлонуп, анчалык деле түйшүктөнбөгөн. Алганы Аксаамай алгачкы күндөрү ага үйрүлүп түшүп, ою менен болду. Көңүлүн оорутканы жок. Күндөр, айлар өттү. Бара-бара Аксаамайдын күйөөсүнө жасаган мамилеси солгун тарта баштады. Абас аны байкаса да байкамаксан болот. Ичинен улутунат. Айласы канча, ага атаандашар алы барбы? Кайран жыйырма бир жаш! Бирөөлөр үчүн өмүрдүн […]

Ишенбек ЖУНУШЕВ: Ачылбаган сыр

АҢГЕМЕ Аркайган чокулары асман мелжиген тоолордун койнундагы жыландай ийри-муйру чубалжыган жолдо жеңил машина сапар чегип, алга зыпылдайт. Машинанын арткы отургучундагы экөөн үн сөзү чаржайыт, баш-аягы жок. «Ак молдонун» таасириби, айтор, бажакташып, чечекейлери чеч. Чолуп айтышкан сөздөрүнүн маанисин түшүнүп болбойт. Кызууланып, кептен тажап коё турган түрлөрү жок. Алардын сөздөрүн Касым гана этибар албай терезеден сыртты ойлуу карайт. Санаасы санга бөлүнүп, тынчсызданат. Ичкени ириң, жегени желим. Убакыт алга шашкан сайын, айлана күүгүмдөнө түн пардасын тартат. Коюу караңгылык кучагына теребелди жутуп баратты. Тоо арасындагы кыштактар бүлбүлдөп, ар кайсы […]