Жыгылбаган адам улуу эмес, жыгылып кайра турган адам улуу

Конфуций (чыныгы аты Кун Цю) жөнөкөй эле адам болгон, бирок анын окуусун көбүнчө дин катары кабыл алып жүрүшөт. Чындыгында дин жана теология маселелери Конфуцийдин окуусуна […]