Ооган эл жомогу: Капчык

Бир сараң киши ичинде жүз алтын тыйыны бар капчыгын жоготуп алыптыр. Канча издесе да, кайгырса да байлыгын таба албай, акыры: “Кимде ким менин ичинде жүз алтын тыйыны бар капчыгымды таап кайрып берсе, ага мен сыйлык катары он алтын тыйын берем”. Ушундан соң капчыкты бир жакшы киши таап алып, аны сараң ээсине кайрып берип: — Менин он алтын тыйын сыйлыгымды  бер,- деп талап кылыптыр. — Бул капчыкта жүз он алтын тыйын бар болучу, азыр карасам жүзү эле калыптыр, демек, аны мага […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Куйругу кесилгендер

АҢГЕМЕ «Ит билсинби» деп коюшат ко. Ит кайдан билсин, мен билбегенди. А балким билет чыгар. Билер билбесин ит билсинби.  Сөздүн кыскасы, жакында кайдан жайдан эле жаңы торолуп келаткан эки күчүк үйгө келип шынаарлап,  куусаң да кетпей,  бастырбай  бутуңа сөйкөнүп, колуңду жалап, айтор өздөрү билген кошоматтарын көргөзүп жатып короонун бир бурчун ээлеп калышты.  Өзүм малчынын уулу болсом дагы башынан жаныбарлар менен ымалам жок.  Аларга кандай мамиле кылып, кандай багышты мындай кой, малдын арык, семизин терисин сыйыргандан кийин билем.  Ит мышык менен […]