Притча: Адилеттүү падыша

Мыйзамдары өтө катаал, а падышасы абыдан калыс жана чынчыл бир өлкө болуптур. Мыйзамда кылмыштын кайсы бир түрү – эл алдында камчы менен сабаган жазаны колдонуу экен. Бир күнү так ошондой жазага падышанын өз энеси кабылат. Эл ичинде ар кандай уу-дуу кеп учат. Бири айтат: «Падышабыз энесин абыдан урматтачу эле, андыктан өз энесин жазалатууга жол бербейт». Бири айтат: «Падышабыз кара кылды как жарган калыс го, эми да мыйзамга каршы иш кылуусу эч мүмкүн эмес». Мыйзам аткарылчу күн да келет, падышанын энесин […]

Олжобай ШАКИР: Манап

АҢГЕМЕ Манап АҢГЕМЕ – Бегибиздин келбети келишимдүү эрке токолундай ургаачыга жетүү ар эркекке асер эмеспи йе… Аркы жылкычынын Айдай жөнүндөгү ала качма бу сөзү да, суук напсиси да сетиркетип турду берки жылкычыны. «Кайдан сөз кыла койдум буну» деген берки жылкычы ичинен өзүн жемеледи. Арампөштүн кебине бекер жетеленген тура. Кептин баары өзүндө да: эмнеге аспиет сезимин алакчылай албады… Талгаттын оң колунун ачуусун сол колу басты. Жалаа кептен кооптонуп отурду. Сардал бойдок сааттай болуп Айдайга ышкысы түшүп жүргөн сезим кытыгысын жашыра албай […]