Сулайман РЫСБАЕВ: Дыйкан жана мышык

ЖОМОК Дыйкан көп жылдар бою баласыз жүрдү. Байбичеси экөө балалуу болууну, аны эркелетип сүйүүнү самады. Бирок тагдыр бир баланы көпкө чейин кечиктирди. Ошо жылдары алар бирөөдөн бала мышык сурап алып, баладай бакты, эркелетип сылап-сыйпап чоңойтту. Мышыкка берген баланы мага эмне бербедиң …- деп дыйкан менен байбичеси көз жашын көлдөтүп жүрдү. А мышык болсо өзүн эркелетип баккан сайын, дагы да ошентишсе деп тилеп, эгер булар балалуу болсо, мени унутуп коюшаар, — деп санааркап жүрдү. Буга бир нерсе себеп болгон. Ал мышык […]

Жомок: Түлкү менен аары

Бир күнү Түлкү менен Аары экөө жолугушуп калат. Түлкү: – Аары, кел экөөбүз достошолу, – дейт – Достошконго убакытым жок, гүлдөр соолуп калса бал чогулта албай калам, – деп Аары каршы болот. – Бардык жомоктордо мени куу, мытаам, анткор дегендеринен улам качып атсаң керек. Ырас, мурда ошондой болчум, эми анын бардыгын таштадым, сендей иштемчил, чынчыл болоюн деп чечтим. – А эмне үчүн анттиң? – деди Аары бир паска токтой калып, ормоё карап. – Калп айтпай, кууланбай оокат кылсаң барктуу болот […]