Кыргыз эл жомогу: Кан менен вазир

Күндөрдүн биринде кан өзүнүн вазирине ачуусу келип өлтүрмөкчү болот. Кандай кылып өлтүрөйүн деп ойлоп, үч каздын учуп баратканын көрүп: —  Ушунун тилин билип кел, эмне деп учуп баратат! Эгер тилин билип келбесең, башыңды алам,- дейт. —  Макул,- деп кандын вазири үч каздын артынан чаап баратса, мунарада чыгып турган кандын кызы көрүп, вазирди чакырып сурайт: —  Эмнеге чаап баратасың? Вазир: — Кан мобул учуп бараткан үч каздын тилин билип кел, билип келбесең башыңды алам деди. Ушул каздардын тилин билгени баратамын,- дейт. […]