Абийрбек АБЫКАЕВ: Куйручуктай куудул элеттиктер-III

<<<<<<<<<<<<1-бөлүк <<<<<<<<<<<<2-бөлүк Сартбек Сыдык уулу, (1917-2003) Ата теги: Сарбагыш-Дөөлөсбакты-Жантай-Сары-Бөрүчөк-Атабай-Түлкү-Темиржан-Эркесары-Орозбай- Балкыбек-Чыңгыш-Супатай-Бектур-Сыдык-Сартбек Эл ичи өнөр кенчи демекчи,  ар бир айылда,  ар убактарда сөзү,  жоругу менен элди эриктирбей эрмек болуп,  айыл турмушун кооздоп,  келген ой-чабыты күчтүү адамдар болуп келген. Андай адамдар жөн турмушта калп айтып,  бирөөлөрдү алдаган жан эмес.  Бирок кээ бирде “илхомдору” келгенде,  ойго келбегендей окуяларды чындай  чубуртмайлары бар. Ошондой адамдардын бири ыраматылык Сартбек байкем эле.   Эл арасында таптаза кийинип, чыкчыйып отуруп алып,  аңгемелерин баштаар эле.   Намазаалы атам:  “Бул Сартбек,  сен  чеченсиң, […]