Абдыкерим МУРАТОВ: Анар гүлү

АҢГЕМЕ — Ай, ий, мобу не болгон гүл? – деди аппак көйнөк кыз эңкейе берип, анын сөзүн угуучу бакчада отурган эс алуучулардан жооп дале күтпөй. […]