Абдыкерим МУРАТОВ: Анар гүлү

АҢГЕМЕ — Ай, ий, мобу не болгон гүл? – деди аппак көйнөк кыз эңкейе берип, анын сөзүн угуучу бакчада отурган эс алуучулардан жооп дале күтпөй. Кыздын суроосуна эч ким дале унчукпады. Ар ким өз-өзүнчө экиден, үчтөн, төрттөн болуп сүйлөшүп жаткан. Бир жигит гана кызга жакын басып келди. Анан ал кыз таң калып жаткан гүлдү карап калды. — Намашам гүл турбайбы? – деп койду жигит кайдыгер гана. — Карасаңыз, байке, акырын кыймылдап, анан пар эле ачылып жатат. Биринчи көрүшүм, — деди […]