Шариятты канча казса да \ шайтандап туру маскара

Адамдык жолдон адашкан Чубак, адепти куру сайраган чунак. Калктарды бөлүп каапыр дейт кантип калктарды калкка кайраган чунак. Мусулман журтун бузулган кылып, мунуңар сообу – туз урган «чудак»?! Байыртан келген Нооруз деп ыйык өз элби, жатпы нарк-салтын улап… Түркөйлөр үчүн пайгамбар болду, түргүлө кулак, түргүлө кулак! Канымды тартсам кантейин… Ыраматылык атам Шакирдин атасы Эгемберди, Эгембердинин атасы Ажыбай жана таятабыз Курман чоң молдо болгонуна карабай, биздин атабыз Шакирдин молдолорго куйкасы курушкан адам эле. Куйкасы курушкан атабыз анан мындан 44 жыл мурун «Чалкан» […]