Жашоо жана анын мааниси жөнүндө улуу санаттар

Ташбака такыр шашылбайт, көп жашаганы ошол. Рамон Гомес де ла Верна Максатыңды так аныктап алуу – Алтын казык жылдызын билип алган сыяктуу. Эгерде, жаза тайып жолуңдан адашсаң, ага карап жолуңду түзөйсүң. Маршалл Димок Жакшы адам бул жашоосунда да, тиги жашоосунда да эч жамандык көрбөйт. Сократ Жашоонун мааниси – өзүңдү таба билүү. Мухаммад Икбал Өлүм – сага карай коё берилген жебе, а жашоо – жебе сага жеткиче өткөн көз ирмем. Аль-Хусри Жашоо менен болгон маектешүүдө маектешиңдин суроосу маанилүү эмес, биздин ага […]