Рыскүл ИЗАТОВА: Бакыт деп ушул жолду тандап алдым

Жан муза Музамсыз сиз колго калем карматкан, Муздап калган жүрөгүмө шам жаккан. Өзүмдү өзүм өгөйсүнтүп жүргөндө, Өбөк болуп өмүрүмдү шаңданткан. Ырасында сизде гана мукам үн, Ырдасаңыз көктү көздөй учамын. Өчүп калган үмүттөрүм жанданып, Өсүп, гүлдөйт кайра арзуу бутагым. Көздөрүңүз келишимдүү, ах кандай, Күн сыяктуу мээрин жерге чачкандай. Жоон топ элден издеп келип атайын, Жылуулугун мага берип жаткандай. Коркпойм эми өксүк, күйүт, армандан, Коомайланбайм жалгыздыкта калгандан. Чындык ушул – сый, урматым, ак сүйүүм, Чындык издеп карайлабайм жалгандан. Түйшөлүү Терезеден тийип бетке […]