Тахир МАЛИК: Шайтанат

Повесть Биринчи китеп Киришүү Бисмиллахир Рахмаанир Рахим. «Бул иштердин баары бүтүп (бейиш ээлери бейишке ээ болуп, тозоокулар тозокко түшкөн соң), шайтан айтты: «Албетте, Алла силерге ак убада берди эле, мен болсо (жалган) убадаларды берип силерди алдаган элем. (Бирок) мен үчүн силердин үстүңөрдөн эч кандай өкүмдарлык жок эле. Мен силерди (күфр жолуна чакырышым менен) өзүңөр мага моюн сундуңар. Эми мени эмес, өзүңөрдү айыптагыла. Мен силерге жардам бералбайм. Силер да мага жардам берүүчү эмессиңер. Албетте, мен силер мени илгери Аллага шерик кылганыңарды […]

Улан, Санташ шамалы жана Чолпон-Ата тууралуу уламыш

Эзелтеден калган сөзгө караганда, азыркы Ысык-Көл аймагын мекендеп көп эл жашаган экен. Ошол элдин эл сүйгөн эки баатыры болуптур. Алардын бири – Улан, Ысык-Көлдүн күн батыш жагынан, экинчиси — Санташ, күн чыгыш тарабынан. Экөө тең сымбаттуу жана бир курдуу болуп, аларга ашык болгон кыздар көп болуптур. Ал эки баатырга ашык болгон кыздардын бири – Чолпон деген абдан сулуу кыз экен. Ал бир карапайым адамдын кызы экен. Чолпон сулуу баягы эки баатырдын экөөнү тең бирдей сүйүп, биринен экинчисин ажырата албайт. Эки […]