Дилазык: Башкы каалоо

<<<<<<<<<<<<<Жүз уламыш жүрүмү Илгери бир өкүмдар жашаган экен, анын сүйүктүү жигити болот. Бир жолку согуш майданында ал өкүмдарды өлүмдөн алып калган эле. Сүйүнгөнүнөн өкүмдар каалаганыңды аткарайын деп жиберген эле: — Каалаганыңды айт, дароо аткарам, — дейт. Анда жигит: — Сакалыңызды аларда мага айтып койсоңуз, мен кырып берейин, — дейт. — Каалаганың ушулбу? — таңгалат өкүмдар, — Болсун, болсун, айтып коем. Мындай келесоону теңтуштары шылдыңдашат. Чын да, кааласа мамлекеттин жарымын алып коймок, чочоюп чоң болмок. А сураганы бул. Көрпенделер да ушундай. […]

Рум падыша менен Турум падыша

Кыргыз жомогу Илгери, илгери бир Турум деген падышанын баласы куш салып кечинде үйүнө кайра келатса, ак тайлак минген бир кыз алдынан чыгат. Бала сайт: — Кайдан келатасың, атың ким? Кыз жооп кайтарат: — Мен Рум падышанын Каракөз айым деген кызы боломун, мени издеп таап ал,- деп ак тайлакка камчы салып жөнөйт. — Кара кашка аргымагым куусам жетет, кармап эле алайын -дейт да бала кызды кууйт. Бирок ал жерден чаң бурк этип, бул жерден чаң бурк этип, бала жетпей калат. Турум […]

Бир көзү сокур эне жөнүндө притча

«РухЭш» сайты Энелерди куттуктайт! Урматтуу асылзаада энелерибиз, эжелерибиз жана карындаштарыбыз! Баарыңыздарды Энелер майрамы менен куттуктоонун терең мааниси жатат. Себеби Жер Энеден кийинки көтөрүмдүүлүк касиетти Кудай таала бир гана Сиздерге берген. Бала үчүн Эне мээрими, чыдамкайлыгы, сүйүүсү чексиз. Турмушта кээде «балам үчүн жанымды сууруп берем» деген энелердин айтканын угуп калабыз. Бул эмне дегендик?.. Биз муну Эне жөнүндөгү улуу притчалардын бири аркылуу туюнткубуз келет. Бир бала өз энесинин бир көзү жоктугунан абыдан уялчу экен. Көз чырагы күйбөгөн адамда кайдагы сулуулук болсун. Жалгыз […]