Жетиген АСАНБЕК: Кеменгерлер кемпайлардан кыйла кем

Колуна мандат тийип, парламенттин бир креслосун ээлеп калса эле Кемчонтойго акыл кирип, аты эмес заты эл өкүлү болуп калса эмне. Андай болбогон сыяктуу эле, кылмыш кылбаган киши миң жолу кылмыш кылды дедирсе да, кылмышкер болбостугун Замирбек Рысалиевге окшогондор түшүнө алар бекен. Парламенттин кутун учурбай, мамлекеттик жогорку орган арыдан берек болот эле. Кеменгерлер кемпайлардан кыйла кем болгондуктан, Кыргызстаныбыз кылтылдап араң тургансыйт. Текебаев менен Чотоновго коюлган айыптардын бардыгы Кемчонтойдун кебиндей жалган жалаа экени жумурай-журтка ташка тамга баскандай айкын болгон. Көрсөтмө бергендердин сөздөрүнүн […]

Аалы ТОКОМБАЕВ: Акай мерген

АҢГЕМЕ Ӏ Эгинчилик элдин негизги кесиби эмес, шамал менен бирге көчүп, мал менен оокат кылышат. Малсыздар телмирип бай- манаптарга коңшу. Алардын бекер эмгектери менен алда кимдер карындарын чертишет. Аларды мал катарында пайдаланышат. Колунда мал жок болсо да, Акай мерген өз оокаты менен өзү алек. Анын оокаты, анын малы аскаларды ээлеген төр кийик, кулжа, бугу, маралдар болучу. Кеп ошол мерген жөнүндө. Бир күнү Акай мерген мөлтүрөгөн кара көз келинчегин чакырып: —  Сен ок куя турган май сурап келчи, —  деди да, […]