Абдыкерим МУРАТОВ: Кыргыз адабиятынын алп чынары Түгөлбай Сыдыкбеков

ИНСАНАТ Түгөлбай Сыдыкбеков… Бул ысым баарыбызга тааныш. Ал кишинин аты менен XX кылымдагы кыргыз маданияты көп жагынан байланышып, бири-бирин көтөрүп, бири-бирин тиреп тургансыйт. Эң көп романдарды жазган кишинин эмгегин азыр ойлоп отурсаң, ошонун баарын бир киши, али компьютер да, диктофон да жок кезде, кантип жазып бүтүрдү деп таң каласың. Бир жолу гана ал кишинин бир романын көчүрүп чыгыш эмне деген мээнетти талап кыларын ойлогондо эсиң оойт, Т.Сыдыкбеков айрым чыгармаларын бир нече вариантта жазып чыккан, кайра-кайра оңдогон. Кезере отуруп карасөз жазган […]

Олжобай ШАКИР: «Ностальгия»

Аңгеме  Биз анда студентпиз. Эрте-кеч шыңаарлаганыбыз кыздардын комнатасы. Кайсы кыз жатакананын тияк башындагы кухнядан бияк башындагы өз бөлмөсүн көздөй мискей көтөрүп өтсө, шылтоо издеп артынан жетип барабыз шимеңдеп… Шылтоону убагында таап, артынан жетпесең бүттү. Куру калдың. Анда эле бизден жалкып бүткөн кыздар бөлмөлөрүн ичинен илип алганча шашат. Бышкан ашты аңдыган сомодой жигиттердин бирөө-жарымы башбакты дегиче бөлө талашып жеп кетерин билишет да. Кыздардын тамак бышырган идиши деле жарытып курсак тойгузарлык эмес, ашып кетсе Кожомкул балбандын котушундай кенедей мискей. Анан ошол кенедей […]