Кубанычбек АРКАБАЕВ: Калп айт, карьераң өсөт

САТИРА Тим эле акыйкаттыкка акыйып жетпей жүргөнсүп: — Оо Улуу Чындык, — деп күңгүрөнүп коёбуз кээде. Калптын калдайган көлөкөсүндө кайыгып калгансып «Бул калп» — деп чыркырайбыз чындап эле. Аа ошол чындык менен калптын баары (алардын ичиндеги өзүбүздүн былыктарыбыз дагы) чыгып кетчү болсо аалам аңтарылып кетерин билсек да өлүмүшпүз… Омээй эй, жалган менен чынды койгулаштырып калп эле философтонуп кеттим окшойт кой, айтаар сөзүмдү айтып тынайынчы. Акыйкаттык каякта экенин көктөгү Кудуреттүү Кукебиз эле билээр, а мен анын кулпендеси болгон Кукең калп биздин […]